okiratszerkesztés

m_logo

Az okiratszerkesztés során Irodánk részletes és teljes körű tanácsadást és tájékoztatást nyújt a szerződő felek számára, amelynek adó- és illeték kötelezettségek teljesítése, illetőleg mentességek, kedvezmények igénybevétel esetén különös jelentéssége van.

Az okiratok, szerződések készítése során az ügyfelek speciális igénye miatt kiemelt odafigyeléssel és körültekintéssel járunk el. Fontosnak tartjuk a szerződéses biztosítékok szerződésben történő rögzítését az esetleges károk elkerülése érdekében. Az egyedi szerződések készítése során folyamatosan kapcsolatban vagyunk az ügyféllel, akinek az igényeire alakítjuk a szerződéseket, okiratokat. A szerződések készítését megelőzően személyes konzultáció alkalmával tárjuk fel rendkívüli alapossággal a szerződő felek akaratát, elérni kívánt célját minden részletre kiterjedően. Amennyiben adó illetve illetékvonzata van a szerződéskötésnek az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségen túlmenően a megfelelő megoldási alternatívát kínálunk.  

Az okiratok szerkesztése során a fentiek miatt van kiemelkedő jelentősége az ügyvédi részvételnek.

Okirat szerkesztési szolgáltatásunk keretében készítünk ingatlanokkal kapcsolatos szerződéseket (ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, tartási szerződés, bérleti szerződés, haszonbérlet, stb.), gazdasági társaságokkal kapcsolatos szerződéseket (társasági szerződés, üzletrész adásvételi,- ajándékozási szerződés), munkaviszonnyal összefüggésben keletkező okiratokat (munkaszerződés, kollektív szerződés, felmondás), örökléshez és hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó iratokat (öröklési szerződés, végrendelet).

Az okiratszerkesztéssel és ellenjegyzéssel kapcsolatos szabályok 2018. január 1. napjával módosultak az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján. Az ellenjegyzéssel az ügyvéd tanúsítja, hogy az okirat a jogszabályoknak megfelel, a felek nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak, az okiratban megjelölt felek, illetve az eljáró képviselőik azonosítását elvégezte, és az okiratot a felek előtte írták alá vagy az okiraton szereplő aláírást előtte sajátjukként ismerték el. Az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, amely ezáltal a polgári perrendtartásunkról szóló törvény alapján az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el.

Annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy kivel kötjük meg a nagy értékű szerződéseinket kiemelt jelentősége van annak, hogy az ügyvéd a szerződés aláírását megelőzően azonosítja a feleket. A már említett ügyvédi tevékenységről szóló törvény kötelezi az ügyvédeket 2018. január 1-jétől minden, közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó eljárásában a jogi képviselet, valamint közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okiratszerkesztés esetén az okmány- és személyellenőrzést (természetes személyek személyazonossága). Ezt az erre létrehozott Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszeren (JÜB) keresztül végzi el az ügyvéd az erre létrehozott rendszeren (JÜB) keresztül.

 


Lépjen kapcsolatba velünk most!

m-ikon

Az Iroda Debrecen jól megközelíthető, egyik legfrekventáltabb részén található. Ügyfelei és vendégei számára az épület udvarán díjmentes parkolási lehetőséget biztosít.


Tel: 06 52 216 743          E-mail: iroda@mtugyved.hu       

Címünk: 4028 Debrecen, Simonyi út 29. I/2.  

Nyitvatartás: Hétfőtől - csütörtökig 8-17.00 ig, pénteken 8-14.30 ig. 


Keressen minket bizalommal, szívesen állunk rendelkezésére, hogy megoldjuk a felmerült jogi problémákat.

A honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarába bejegyzett Dr. Maczkó Tibor Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtalálhatóak.
© 2019-2024 www.mtugyved.hu | adatkezelési tájékoztató powered by Forweb - Weboldal készítés
Dr. Maczó Tibor ügyvédi iroda magunkról kapcsolat
kiemelt szakterület
adójog
szolgáltatások